فروش 225 میلیون ظرف دو روز برای فیلم سینمایی قاتل اهلی

فروش 225 میلیون ظرف دو روز برای فیلم سینمایی قاتل اهلی

در میان آثار اکران شده از صبح چهارشنبه (یکم آذر)، فیلم سینمایی قاتل اهلی مورد توجه مخاطب قرار گرفت و در تهران و اکران محدود شهرستان به فروش 225 میلیون ظرف دو روز رسید.

با توجه به اکران فیلم‌های جدید تنوع ژانر در فیلم‌های اکران شده لحاظ شده و علاوه بر فیلم‌های کمدی و اجتماعی، مخاطب می‌تواند در اکران جدید فیلم با موضوع دفاع مقدس و مستند نیز ببیند و همه ذائقه‌ها در نظر گرفته شده است؛ به امید این که سینما در ماه آذر فروش خوبی داشته باشد و مخاطبان از فیلم‌های اکران شده استقبال کنند.

احمد مختاری، مدیر دفتر پخش هدایت فیلم درباره فروش فیلم‌های این دفتر گفت: «فیلم «ثبت با سند برابر است» در تهران ظرف دو روز چهارشنبه و پنج شنبه به فروش 120 میلیون تومان رسیدو در شهرستان به صورت محدود و تنها در 10 سالن به نمایش در آمد که فروش آن به 30 میلیون تومان رسید و در کل فروش فیلم به 150 میلیون تومان رسید.»

او ادامه داد: «فیلم «ملی و راه های نرفته‌اش» در تهران به فروش یک میلیارد و 520 میلیون تومان و در شهرستان به فروش 560 میلیون تومان رسید که در کل فروش فیلم به رقم دو میلیارد و 80 میلیون تومان رسید.»حبیب اسماعیلی، مدیر عامل دفتر پخش رسانه فیلمسازان مولود درباره فروش فیلم «غیرمجاز» گفت: «فیلم هم اینک به فروش 210 میلیون تومان در تهران و شهرستان رسیده است.»

علی سرتیپی، مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران درباره فروش فیلم‌های این دفتر گفت: «فیلم سینمایی «قاتل اهلی» در تهران و شهرهای اصفهان، شیراز و مشهد اکران شد که با توجه به اکران محدود در شهرستان‌ها فیلم ظرف دو روز به رقم فروش 225 میلیون تومان رسید و از صبح شنبه در شهرهای خوزستان، گیلان، مازندران و… اکران خواهد شد.»

او ادامه داد: «فیلم سینمایی «زرد» همچنان با اقبال مخاطب روبرو است و هم اینک فروش فیلم به پنج میلیارد و 220 میلیون تومان رسید.منوچهر زبردست مدیرعامل دفتر پخش سبحان گستر درباره فروش فیلم «خفه گی» گفت: «همچنان فیلم با اقبال مخاطب مواجه است و فروش فیلم به رقم 3 میلیارد و 770 میلیون تومان رسید.»

براساس سیستم مکانیزه، فیلم سینمایی «خالتور» به فروش یک میلیارد و 943 میلیون و 154 هزار تومان رسید، فیلم «قهرمانان کوچک» به فروش دو میلیارد و 107 میلیون و 817 هزار تومان دست یافت، فیلم «ایتالیا ایتالیا» به فروش یک میلیارد و 257 میلیون 717 هزار تومان رسید، فیلم «آزاد به قید شرط» 214 میلیون و 814 هزار تومان فروخت و فیلم «انزوا» به فروش 51 میلیون و 877 هزار تومان رسید.»