1850 زمین لرزه در آبان 96 در ایران

1850 زمین لرزه در آبان 96 در ایران

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در آبان‌ماه بیش از 1850 زمین لرزه ثبت کرد.

به گزارش نارگون و به نقل از جام جم از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند.

در آبان ماه امسال تعداد ۴۸ زمین‌ لرزه با بزرگی بیش از ۴ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ ترین آنها در ۲۱ آبان ماه با بزرگی ۷.۳ حوالی ازگله سرپل ذهاب واقع در استان کرمانشاه رخ داده است.

۸ زمین ‌لرزه‌ دارای بزرگی کوچکتر از ۱، تعداد ۵۷۴ زمین ‌لرزه‌ دارای بزرگی بین ۱ و ۲، تعداد ۹۸۸ زمین لرزه دارای بزرگی بین ۲ و ۳، تعداد ۲۷۷ زمین ‌لرزه دارای بزرگی بین ۳و۴ و تعداد ۴۸ زمین‌ لرزه دارای بزرگی بیش از ۴ در مقیاس امواج زمین بوده‌اند.