بیشتر کارمندان اپل مذکر و سفیدپوست هستند

بیشتر کارمندان اپل مذکر و سفیدپوست هستند

شرکت اپل همانند سایر شرکت‌های بزرگ جهان آمار تفکیک جنسی و قومیتی کارمندان خود را منتشر نمود.
این موضوع در شرایطی انجام شد که اتهامات فراوانی مبنی بر نژادپرستی به اپل زده می‌شد ولی آمار نشان از این دارند که بر اساس نسبت جمعیت در مناطق کاری اپل، آمار تقسیم کارمندان این شرکت معقول و معمولی است.

این آمار که در تصویر می‌توانید چکیده آن را مشاهده نماید در سه رده مختلف نیروهای مدیریتی، نیروهای فنی و کارمندان و کارگران غیر فنی طبقه‌بندی‌شده است و نشان از این دارد که ۷۰ درصد از کل کارمندان اپل را مردان تشکیل می‌دهند.
کارمندان اپل

در این میان این نسبت در رده‌های مختلف متفاوت است و کمترین میزان مشارکت بانوان در شرکت اپل نیز به بخش فنی بازمی‌گردد که ۸۰ درصد کارمندان این بخش را مردان تشکیل می‌دهند.

در بخش نیروهای مدیریتی اوضاع کمی بهتر است و اپل ۲۸ درصد از مدیران خود را از میان جامعه نسوان برگزیده است.

در رده نیروهای غیر فنی آمار اپل برای بانوان به بهترین حالت در این شرکت می‌رسد و بیش از یک‌سوم کارمندان غیر فنی اپل را بانوان تشکیل می‌دهند.
کارمندان اپل

درزمینهٔ تفکیک قومی نیز کارمندان اپل با درصد بسیار کمی بیشتر از کارمندان سیاه‌پوست آن هستند این آمار برای سفیدپوستان و سیاه‌پوستان برابر با ۵۵ درصد در مقابل ۴۵ درصد کل نیروهای کاری است.
علاوه بر اپل شرکت‌هایی مانند گوگل و آمازون و فیس‌بوک نیز تفکیک جنسیت و قومیت کارمندان خود را اعلام کرده‌اند تا از این اتهامات دور بمانند.