پیشرفته ترین تقلب دنیا

پیشرفته ترین تقلب دنیا

پیشرفته ترین تقلب دنیا پلیس چین اخیرا دانش آموزی را دستگیر کرد که به شکل بسیار پیشرفته قصد تقلب در امتحان کنکور را داشت. این دانش آموز عینکی را که جلو آن یک دوربین وصل شده بود و با نگاه کردن به سوالات تصویر را به بیرون صادر میکرد، و شخصی‌ بیرون از محل امتحان تصویر سوال را میدید و جواب آن را با گوشی کوچکی که در قسمت گوشی عینک تعبیه شده بود به دانش آموز میگفت ، توسط پلیس دستگیر شد. گیرندهٔ این فرستنده در یک سکه که او در جیب شلوارش داشت ، تعبیه شده بود . ماموران پلیس اعلام کردند که این یکی‌ از پیشرفت‌ترین سبک‌های تقلبی بود که تا به حال با آن برخورد کرده‌اند.