پرستو گلستانی

پرستو گلستانی

پرستو گلستانی :

دست هایم را در باغچه می کارم
سبز خواهم شد،می دانم،می دانم،می دانم
و پرستوها در گودی انگشتان جوهری ام
تخم خواهند گذاشت

فروغ فرخزاد

 

پرستو گلستانی

اینستاگرام پرستو گلستانی

 

مطالب مرتبط:

پرستوگلستانی در کنسرت گروه لیان

نامزدهای دریافت سیمرغ جشنواره فجر

تبریک