وعده ی ما چهارشنبه

وعده ی ما چهارشنبه

امیرجعفری :

وعده ی ما چهارشنبه
جهنم آزادی
به امید موفقیت

تیم استفلال

اینستاگرام امیر جعفری

 

مطالب مرتبط:

حضور امیرجعفری در شیراز

امیرجعفری عزادار شد ( آخرین پست اینستاگرام امیر جعفری )

امیرجعفری در ساعت پنچ عصر