هنرنمایی الناز شاکردوست با لاک ناخن و یک خودکار

هنرنمایی الناز شاکردوست با لاک ناخن و یک خودکار

الناز شاکردوست عکسی از هنرنماییش منتشر کرده و در توضیح آن نوشته : نقاشی با حداقل امکانات: یک لاک و یک خودکار…

هنرنمایی الناز شاکردوست با لاک ناخن و یک خودکار