نوید محمدزاده به افزایش عوارض خروج از کشور واکنش نشان + عکس

نوید محمدزاده به افزایش عوارض خروج از کشور واکنش نشان + عکس

نوید محمد زاده بازیگر سینما به افزایش 3 تا 6 برابری عوارض خروج از کشور واکنش نشان داد.

نوید محمد زاده بازیگر سینما به افزایش 3 تا 6 برابری عوارض خروج از کشور واکنش نشان داد.