مگس زیبایی که تنها یک روز عمر می کند

مگس زیبایی که تنها یک روز عمر می کند

این مگس زیبا که مایو نام دارد تنها یک روز عمر می‌کند و در طول این یک روزاصلا چیزی نمی‌خورد شاید علت وطول عمر کوتاه او همین قضیه باشد.

مگسی که یک روز عمر میکند