مژگان بیات : طریقت بجز خدمت خلق نیست

مژگان بیات : طریقت بجز خدمت خلق نیست

مژگان بیات :

آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران  می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده  ای را نادیده می انگاری ، آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد  شدن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می  گیری ، می خواهم بدانم،دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا  برای خوشبختی خودت دعا کنی؟

بسوی کدام قبله نماز می گزاری که دیگران نگزارده اند؟  طریقت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست
#بازیگران#هنرمندان#انسانیت#عشق#
عکس از سیامک قدکچیان ..فیلم سینمایی انتهای خیابان مهر

مژگان بیات

اینستاگرام مژگان بیات

 

مطالب مرتبط:

مژگان بیات نوشت : فیلم پریناز بعد از هفت سال توقیف

نشست مطبوعاتی فیلم سینمایی پریناز

آغاز فروش بلیت نیم بهاء در سینماها