«مهرناز» ، برندۀ مسابقه ملکه زیبایی ایرانی در کانادا

«مهرناز» ، برندۀ مسابقه ملکه زیبایی ایرانی در کانادا

ملکه زیبایی

«مهرناز» ، برندۀ مسابقه ملکه زیبایی ایرانی در کانادا شد .

مهرناز عدلی : «من کارهای ترسناک و به چالش کشیدن خودم را دوست دارم».
مهرناز که پس از چند ماه رقابت با ۳۰ دختر ایرانی در تورنتو و مراحل آمادگی و تمرین، توانست در روز شنبه ۲۰ اردیبهشت تاج ملکه زیبایی را از آن خود کند، گفت: «این ترسناک‌ترین کار عمرم بود.»

آخرین مراسم انتخاب ملکه زیبایی ایران در سال ۱۳۵۷ در ایران برگزار شد و دیگر ایرانیان شاهد چنین مراسمی نبوده‌اند. بسیاری از دختران و زنان ایرانی در مراسم دختر شایسته و یا ملکه زیبایی در کشورهای مختلف شرکت کرده و مقام‌هایی نیز کسب کرده‌اند، اما این اولین باری بود که عده‌ای از ایرانیان فعال در حوزه فرهنگی و اجتماعی در تورنتو پیش‌قدم شده و یک مراسم انتخاب ملکه زیبایی را برگزار کردند.