مهرداد میناوند : به آدمهاى در رفت و آمد اعتماد نکنید!

مهرداد میناوند : به آدمهاى در رفت و آمد اعتماد نکنید!

مهرداد میناوند :

 

  • به آدمهاى در رفت و آمد اعتماد نکنید!
    “میروند”به بهانه ى پیدا کردنِ آدمِ بهتر
    “برمیگردند”به دلیل پیدا نکردنِ آدمِ بهتر
مهرداد میناوند

اینستاگرام مهردادمیناوند

 

مطالب مرتبط:

مهرداد میناوند و عادل فردوسی پور

مهرداد میناوندخبرداده: پیراهن امضا شده تیم ملی متعلق به بنده رو در مشهد به مزایده میگذارن به نفع بچه های سرطانی در یک بازارچه نیکوکاری

ما بهترینیم