مشکلات را رها کنید تا زودتر از شما دور شود

مشکلات را رها کنید تا زودتر از شما دور شود

روزها همسفربا عمر ما میگذرد و تنها چیزی که میماند حالو احوال ماست…

مشکلات را رها کنید تا زودتر از شما دور شود و خوشیها را شکرگزار باشید تا برایتان تکرار شود

مریم کاویانی

اینستاگرام مریم کاویانی

 

مطالب مرتبط:

انسانم آرزوست

یک عصر پنچ شنبه خاطره انگیز

جشن حافظ و تصاویر هنرمندان شرکت کننده در این جشن