جوراب رنگی برای داماد و ساقدوش ها

جوراب رنگی برای داماد و ساقدوش ها

به نظر می رسد دامادهای امسال بازیگوش تر و شادتر و با حس اطمینان بیشتری به سمت متاهل شدن می روند . برای تان مجموعه متنوعی از انواع جوراب های رنگی که داماد ها و ساقدوش ها پوشیده اند را دستچین کردیم.
ساقدوش عروس و داماد

ساقدوش عروس و داماد

ساقدوش عروس و داماد

ساقدوش عروس و داماد

ساقدوش عروس و داماد

ساقدوش عروس و داماد