قرارداد جباری در فدراسیون فوتبال بررسی می شود!

قرارداد جباری در فدراسیون فوتبال بررسی می شود!

قرارداد مجتبی جباری در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال بررسی خواهد شد.

به گزارش نارگون و به نقل از نود، بعد از آنکه پاسخ باشگاه استقلال به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در خصوص وضعیت و قرارداد مجتبی جباری مبهم بود، این کمیته تصمیم گرفت کل قرارداد این بازیکن را مورد بررسی قرار دهد.

بر این اساس، وکیل جباری و همچنین سازمان لیگ تمام صفحات مجتبی جباری را در اختیار کمیته تعیین وضعیت قرار می دهند تا این هفته به وضعیت این بازیکن رسیدگی و شرایط جدایی اش بررسی شود.