عکس های فرزادحسنی در مراسم ازدواج برادرش

عکس های فرزادحسنی در مراسم ازدواج برادرش

مراسم ازدواج فرشاد حسنی جمعه شب (24 مرداد ماه) با حضور چهره های سرشناسی چون محمد علیزاده،منصور ضابطیان و عوامل سازنده برنامه رادیو هفت برگزار شد.
فرشاد حسنی یکی از ارکان اصلی برنامه پر بیننده رادیو هفت است.

فرزادحسنی درمراسم ازدواج برادرش

فرزادحسنی درمراسم ازدواج برادرش

فرزادحسنی درمراسم ازدواج برادرش