عکسهای جدید ملیسا آسلی پاموک بازیگر نقش آسو در سریال اکیا

عکسهای جدید ملیسا آسلی پاموک بازیگر نقش آسو در سریال اکیا

ملیسا آسلی پاموک (Melisa Asli Pamuk) بازیگر و مدل هلندی-ترکیه ای، ۱۴ آپریل ۱۹۹۱ در کشور هلند متولد شده است