سوتی بزرگ حمید فرخ نژاد در کنفرانس گشت ارشاد 2

سوتی بزرگ حمید فرخ نژاد در کنفرانس گشت ارشاد 2

حمید فرخ نژاد در کنفرانس خبری گشت ارشاد2 سوتی بزرگی داد که با واکنش جالب تماشاچیان روبرو شد. جالب تر اینکه در دقایقی بعد با بیان جالبی سوتی خود را بر طرف نمود.

سوتی حمید فرخ نژاد