سوالات مهم در جلسه خواستگاری

سوالات مهم در جلسه خواستگاری

سوالات مربوط به آینده زندگی

 • ملاک خوشبختی و موفقیت را در چه می دانید؟
 • چه صفاتی را برای همسر آینده خود لازم می دانید؟
 • چه توقعاتی از زندگی و همسر آینده خود دارید؟
 • آرزو های بزرگ شما چیست؟

سوالات مربوط به مسائل مذهبی

 • آشنایی شما با مسائل و دستورات مذهبی چقدر است؟
 • تا چه حد پایبند به مسائل مذهبی هستید؟
 • رعایت حجاب را تا چه اندازه ضروری می دانید؟تا چه حد آن را رعایت می کنید؟

سوالات مربوط به مسائل فرهنگی

 • تحصیلات شما چه قدر است؟ آیا قصد ادامه ی تحصیل دارید یا خیر؟
 • آیا اهل مطالعه هستید ؟ مطالعات شما اغلب در چه زمینه هایی است؟
 • معمولا چه نوع نشریاتی را مطالعه می کنید؟

سوالات مربوط به مسائل اقتصادی

 • انتظار اقتصادی شما از همسرتان تا چه اندازه است؟
 • نظر شما با کار کردن همسرتان در خارج از منزل چیست؟
 • به چه شغلی مشغول هستید وچه کارهایی را برای اشتغال می پسندید؟
 • آیا آمادگی دارید کمبود های اقتصادی همسرتان و خانواده ی او را نادیده بگیرید؟

سوالات مربوط به مسائل روحی و عاطفی

 • اجتماعی بودن در نظر شما یعنی چه و تا چه حد خودتان را اجتماعی می دانید؟
 • نوع واکنش های شما در مقابل مشکلات چگونه است؟
 • در زندگی چقدر خود را منطقی می دانیدو بیشتر واقع گرا هستید یا احساساتی؟
 • چه چیز هایی موجب ناراحتی و عصبانیت شما می شود و در هنگام عصبانیت چه می کنید؟
 • بیشتر تاثیر گذارید یا تاثیر پذیر؟ به چه میزان؟
 • در مقابل انتقاد چه عکس العملی از خود نشان می دهید و چگونه از دیگران انتقاد می کنید؟

سولات مربوط به خانواده ی همسر

 • میزان دلبستگی شما به پدر و مادرتان تا چه حد است؟
 • چقدر در فامیل و خانواده محبوبیت دارید؟ دلیل آن چیست؟
 • سطح فرهنگی و طرز تفکر خانواده ی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
 • خانواده ی شما چه قدر مذهبی و سنتی است؟
 • خانواده تان مرد سالار است یا زن سالار یا شایسته سالار؟