سفر رضا درمیشیان و پارسا پیروزفر به ویتنام

سفر رضا درمیشیان و پارسا پیروزفر به ویتنام

رضا درمیشیان و پارسا پیروزفر ، در ویتنام ورک‌شاپ برگزار می‌کنند . رضا درمیشیان و پارسا پیروزفر ، به دعوت سازمان سینمایی ویتنام به این کشور سفر خواهند کرد و در دو شهر مختلف ورک شاپ و سخنرانی خواهند داشت.

هانوی و هو چی مین دو شهری هستند که پارسا پیروزفر و رضا درمیشیان در آکادمی تئاتر و سینمای آن ورک‌شاپ خواهند داشت . سازمان سینمایی این کشور هر ساله جهت ارتفای سینمای این کشور با دعوت از سینماگران مختلف جهان اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی و ورک شاپ می‌کند و گفته می‌شود ، این اولین‌باری است که از سینماگران ایرانی دعوت کرده است.