روزهاى تمرین نمایش #سى

روزهاى تمرین نمایش #سى

 

روزهاى تمرین نمایش #سى
همیشه چقدر زود، دیر مى شود.
عکس از سرکار خانم افسانه شجریان

نمایش سی

اینتستاگرام مهدی پاکدل

 

مطالب مرتبط:

گریم متفاوت و سنگین مهدی پاکدل

مهدی پاکدل در کودکی

فردای مهدی پاکدل برای جشنواره کن راهی فرانسه شد