رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام : احتمالا تا روز جمعه رفع فیلتر می شوند.

رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام : احتمالا تا روز جمعه رفع فیلتر می شوند.

رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام :

چند روزی از فیلترینگ  تلگرام و اینستاگرام می گذرد اما اعتراضات کاربران به فیلترینگ این دو شبکه

به خصوص تلگرام بسیار زیاد است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تازگی

گفت که احتمالا در روز جمعه فیلتر تلگرام و اینستاگرام برداشته خواهد شد.

با مجله تفریحی خبری نارگون همراه شوید .

 

رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام

 

تلگرام و اینستاگرام دوباره وصل می شوند؟ فیلتر تلگرام همیشگی است؟

رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام

 

علیرضا رحیمی دردر کانال تلگرامی‌ خود به ارائه توضیحاتی در مورد جلسه هفته جاری کمیسیون امنیت ملی درباره حوادث اخیر پرداخت و یادآور شد:

در جلسه دوشنبه هفته جاری کمیسیون امنیت ملی همه مسئولین ارشد از دستگاههای مختلف حضور یافتند و دو ساعت مبسوط حوادث اخیر مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه گفت:

 مسدود کردن تلگرام و اینستاگرام مقطعی است و احتمالا در روز جمعه رفع انسداد شوند.