هزاران نفر به دیدن دایره‌ای مرموز در آلمان رفتند

هزاران نفر به دیدن دایره‌ای مرموز در آلمان رفتند

ظهور یک نقش غریب در مزرعه‌ای در باواریا، در جنوب آلمان، جمعیت زیادی را به خود جلب کرده است.
این نقشه دایره‌ای شکل هفته پیش در این مزرعه ظاهر شد و ظاهرا معلوم نیست چطور به وجود آمده است.
تاکنون هزاران نفر به این مزرعه رفته‌اند تا آن را از نزدیک ببینند.
درباره منشاء پیدایش آن هم نظرات مختلفی وجود دارد. گفته می‌شود که ساخته دست بشر است، ولی بعضی هم می‌گویند که این نقش، هدیه‌ای از طرف ستارگان است.
دایره عجیب در آلمان
دایره عجیب در آلمان