صدای جیر جیر جیرجیرکها مقدار دمای بیرون را به شما می گوید

صدای جیر جیر جیرجیرکها مقدار دمای بیرون را به شما می گوید

جیرجیرک
طبق مطلبی که دانشگاه دارتموث در امریکامنتشر کرده است از صدای جیرجیرک ها میتوان متوجه دمای هوای بیرون شد .
برای محاسبه دما کافی است که دفعه بعدی که صدای یه جیرجیرک شنیدید، تعداد دفعات آن رادر 25 ثانیه بشمرید، سپس آن عدد راتقسیم بر 3 کنید، 4 تا بهش اضافه کنید، عدد بدست آمده دمای خارج از اتاق به درجه ی سانتیگراد است. البته نتیجه ممکن یک یادو درجه خطا داشته باشد.