خالکوبی آرش برهانی + عکس

خالکوبی آرش برهانی + عکس

آرش برهانی همیشه در تمرینات و بازی های رسمی اش سعی داشت خالکوبی خود را مخفی نگه دارد امااین بار با گذاشتن تصویر زیر روی صفحات اجتماعی خود، آن را در معرض دید هوادارانش قرار داد.
خالکوبی آرش برهانی