تولدت مبارک اسطوره موسیقی ( استاد شجریان )

تولدت مبارک اسطوره موسیقی ( استاد شجریان )

به بهانه یکم مهرماه، میلاد استاد شجریان :

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد

استاد شجریان

اینستاگرام محمدرضا شجریان

 

مطالب مرتبط:

استاد محمد شجریان در کنار عروسش

چرا ربنای استاد شجریان پخش نمی شود ؟

شجریان چرا رفتی را در سرتاسر ایران می خواند