برلین، آلمان ١١ شهریور ٩۶.

برلین، آلمان ١١ شهریور ٩۶.

برلین، آلمان ١١ شهریور ٩۶.

فرهاد آییش

اینستاگرام فرهاد آییش

 

مطالب مرتبط:

اسطوره های سینمای ایران

تبریک هنرمندان به اصغر فرهادی برای اسکار 2017

فرهاد مجیدی در یک هتل مجلل