این دو مسکن کلیه‌ را نابود می‌کند

این دو مسکن کلیه‌ را نابود می‌کند

مشکلات کلیه
مسکن‌هایی چون استامینوفن و ایبوپروفن در کار کلیه اختلال ایجاد می‌کنند.
داروهای مسکن به طور معمول باعث ایجاد اشکال در کار کلیه می‌شوند اما تمام مسکن‌ها اینگونه نیستند.
مسکن‌ها می‌توانند در کار کلیه اختلال ایجاد کنند و بیشتر مسکن‌ها مانند استامینوفن و ایبوپروفن در کار کلیه اختلال ایجاد می‌نمایند متاسفانه این داروها به صورت خودسرانه مصرف می‌شوند.
از مصرف خودسرانه مسکن‌ها خودداری کنید و حتما این داروها را پس از مشورت با پزشک مصرف کنید.
توصیه می شود در صورت درد شدید از شیاف جهت تسکین استفاده نمائید. البته فراموش نشود که مصرف خودسرانه و بیش از اندازه این دارو نیز عوارضی به دنبال خواهد داشت.